GroupDocs.Redaction.Exceptions

DenExceptions namnområdet tillhandahåller olika undantagsklasser.

Klasser

Klass Beskrivning
DocumentFormatException Undantaget som skapas när dokumentformatet inte känns igen eller är ogiltigt.
GroupDocsRedactionException Representerar basundantag för alla GroupDocs.Redaction-undantag.
IncorrectPasswordException Undantaget som kastas när det angivna lösenordet är felaktigt.
PasswordRequiredException Undantaget som skapas när lösenord krävs för att ladda dokumentet.
TrialLimitationsException Undantaget som skapas när användaren bryter mot begränsningarna för testläge.