GroupDocs.Redaction för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
GroupDocs.Redaction DenRedaction namnutrymme tillhandahåller klasser för att redigera känslig information från dokument i PDF-, rasterbild- och kontorsdokumentformat. Huvudklasserna i detta namnområde är:
GroupDocs.Redaction.Configuration DenConfiguration namnutrymme tillhandahåller konfigurationsklasser för dokumentformat.
GroupDocs.Redaction.Exceptions DenExceptions namnområdet tillhandahåller olika undantagsklasser.
GroupDocs.Redaction.Integration DenIntegrationnamnrymden tillhandahåller gränssnitt och klasser som används för att integrera dokument i olika format med GroupDocs.Redaction.
GroupDocs.Redaction.Integration.Ocr DenOcr namnrymden tillhandahåller gränssnitt och klasser som krävs för stöd för optisk teckenigenkänning (OCR).
GroupDocs.Redaction.Options DenOptions namnutrymme tillhandahåller klasser för laddnings- och sparaalternativ.
GroupDocs.Redaction.Redactions DenRedactions namnutrymme tillhandahåller klasser för olika typer av redigeringar.