GroupDocs.Redaction.Exceptions

Exceptions ad alanı, farklı istisna sınıfları sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
DocumentFormatException Belge formatı tanınmadığında veya geçersiz olduğunda atılan istisna.
GroupDocsRedactionException Tüm GroupDocs.Redaction istisnaları için temel istisnayı temsil eder.
IncorrectPasswordException Belirtilen şifre yanlış olduğunda atılan istisna.
PasswordRequiredException Belgeyi yüklemek için parola gerektiğinde atılan istisna.
TrialLimitationsException Kullanıcı deneme modu sınırlamalarını ihlal ettiğinde atılan istisna.