.NET için GroupDocs.Redaction

Ad alanları

ad alanı Tanım
GroupDocs.Redaction Redaction ad alanı, PDF, raster görüntü ve ofis belgesi biçimlerindeki belgelerden hassas bilgilerin çıkarılması için sınıflar sağlar. Bu ad alanındaki ana sınıflar:
GroupDocs.Redaction.Configuration Configuration ad alanı, belge biçimi yapılandırma sınıfları sağlar.
GroupDocs.Redaction.Exceptions Exceptions ad alanı, farklı istisna sınıfları sağlar.
GroupDocs.Redaction.Integration Integrationad alanı, farklı biçimlerdeki belgeleri GroupDocs.Redaction. ile entegre etmek için kullanılan arabirimler ve sınıflar sağlar
GroupDocs.Redaction.Integration.Ocr Ocr ad alanı, Optik Karakter Tanıma (OCR) desteği için gereken arabirimleri ve sınıfları sağlar.
GroupDocs.Redaction.Options Options ad alanı, yükleme ve kaydetme seçenekleri sunar class.
GroupDocs.Redaction.Redactions Redactions ad alanı, farklı redaksiyon türleri için sınıflar sağlar.