ReleaseResourceStream

ReleaseResourceStream delegate

Κυκλοφορεί ροή η οποία δημιουργήθηκε με τη μέθοδο που σχετίζεται μεCreateResourceStream εκπρόσωπος.

public delegate void ReleaseResourceStream(int pageNumber, Resource resource, 
    Stream resourceStream);
Παράμετρος Τύπος Περιγραφή
pageNumber Int32 Αριθμός σελίδας.
resource Resource Πόροι HTML όπως γραμματοσειρά, στυλ, εικόνα ή γραφικά.
resourceStream Stream Η ροή που δημιουργήθηκε με τη μέθοδο που σχετίζεται μεCreateResourceStream αντιπρόσωπος.

Δείτε επίσης