ReleaseResourceStream

ReleaseResourceStream delegate

Frigör ström som instansierades av metoden som är associerad medCreateResourceStream delegat.

public delegate void ReleaseResourceStream(int pageNumber, Resource resource, 
    Stream resourceStream);
Parameter Typ Beskrivning
pageNumber Int32 Sidans nummer.
resource Resource HTML-resurs som typsnitt, stil, bild eller grafik.
resourceStream Stream Strömmen skapad av metoden som är kopplad tillCreateResourceStream delegera.

Se även