IResourceStreamFactory

IResourceStreamFactory interface

Καθορίζει τις μεθόδους που απαιτούνται για τη δημιουργία διεύθυνσης URL πόρου, τη δημιουργία και την απελευθέρωση ροής πόρων HTML εξόδου.

public interface IResourceStreamFactory

Μέθοδοι

Ονομα Περιγραφή
CreateResourceStream(int, Resource) Δημιουργεί τη ροή που χρησιμοποιείται για την εγγραφή δεδομένων πόρων HTML εξόδου.
CreateResourceUrl(int, Resource) Δημιουργεί τη διεύθυνση URL για τον πόρο HTML.
ReleaseResourceStream(int, Resource, Stream) Απελευθερώνει τη ροή που δημιουργήθηκε απόCreateResourceStream μέθοδος.

Δείτε επίσης