Warning

ILogger.Warning method

Γράφει ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Τα μηνύματα αρχείου καταγραφής προειδοποίησης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με μη αναμενόμενα και ανακτήσιμα συμβάντα στη ροή της εφαρμογής.

public void Warning(string message)
Παράμετρος Τύπος Περιγραφή
message String Το προειδοποιητικό μήνυμα.

Εξαιρέσεις

εξαίρεση κατάσταση
ArgumentNullException Ρίχτηκε ότανmessage είναι μηδενικό.

Δείτε επίσης