Warning

ILogger.Warning method

Schrijft een waarschuwingsbericht. Waarschuwingslogboekberichten geven informatie over onverwachte en herstelbare gebeurtenissen in de applicatiestroom.

public void Warning(string message)
Parameter Type Beschrijving
message String Het waarschuwingsbericht.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidmessage is niets.

Zie ook