Warning

ILogger.Warning method

Bir uyarı mesajı yazar. Uyarı günlüğü mesajları, uygulama akışındaki beklenmeyen ve kurtarılabilir olaylar hakkında bilgi sağlar.

public void Warning(string message)
Parametre Tip Tanım
message String Uyarı mesajı.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldımessage boş.

Ayrıca bakınız