FileInfo

FileInfo class

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το αρχείο.

public class FileInfo

Κατασκευαστές

Ονομα Περιγραφή
FileInfo() Αρχικοποιεί νέα παρουσία τουFileType τάξη.
FileInfo(FileType) Αρχικοποιεί νέα παρουσία τουFileType τάξη.

Ιδιότητες

Ονομα Περιγραφή
Encrypted { get; set; } Υποδεικνύει ότι το αρχείο είναι κρυπτογραφημένο.
FileType { get; set; } Ο τύπος του αρχείου.

Μέθοδοι

Ονομα Περιγραφή
override ToString() Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει το τρέχον αντικείμενο.

Δείτε επίσης