FileInfo

FileInfo class

Innehåller information om filen.

public class FileInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
FileInfo() Initierar ny instans avFileType class.
FileInfo(FileType) Initierar ny instans avFileType class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Encrypted { get; set; } Indikerar att filen är krypterad.
FileType { get; set; } Typen av fil.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även