FileInfo

FileInfo class

file. hakkında bilgi içerir

public class FileInfo

yapıcılar

İsim Tanım
FileInfo() Yeni örneğini başlatırFileType sınıf.
FileInfo(FileType) Yeni örneğini başlatırFileType sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Encrypted { get; set; } Dosyanın şifreli olduğunu gösterir.
FileType { get; set; } Dosyanın türü.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız