CreateFileStream

IFileStreamFactory.CreateFileStream method

Membuat aliran yang digunakan untuk menulis data file keluaran.

public Stream CreateFileStream()

Nilai Pengembalian

Stream digunakan untuk menulis data file keluaran.

Lihat juga