CreateFileStream

IFileStreamFactory.CreateFileStream method

Çıktı dosyası verilerini yazmak için kullanılan akışı oluşturur.

public Stream CreateFileStream()

Geri dönüş değeri

Çıkış dosyası verilerini yazmak için kullanılan akış.

Ayrıca bakınız