CreateFileStream

IFileStreamFactory.CreateFileStream method

Skapar strömmen som används för att skriva utdatafil.

public Stream CreateFileStream()

Returvärde

Stream används för att skriva utdatafil.

Se även