GroupDocs.Watermark.Contents

Contents
[ ]

De naamruimte biedt klassen voor het werken met documenten van elk ondersteund type.

Klassen

Klas Beschrijving
Content Vertegenwoordigt een inhoud waar een watermerk kan worden geplaatst.
ContentPart Vertegenwoordigt elk logisch deel van een inhoud (pagina, frame, koptekst of een volledige inhoud) waar een watermerk kan worden geplaatst.
OfficeImageEffects Vertegenwoordigt effecten die kunnen worden toegepast op een afbeeldingswatermerk voor kantoorinhoud.
OfficeImageFillFormat<TWatermarkableImage> Vertegenwoordigt de instellingen voor het opvulformaat voor afbeeldingen in alle ondersteunde kantoorinhoud.
OfficeLineFormat Vertegenwoordigt een vormlijnopmaak.
OfficeShapeSettings Vertegenwoordigt instellingen die kunnen worden toegepast op een vormwatermerk voor kantoorinhoud.
OfficeTextEffects Vertegenwoordigt effecten die kunnen worden toegepast op een tekstwatermerk voor kantoorinhoud.

Opsomming

Opsomming Beschrijving
OfficeDashStyle Vertegenwoordigt een stippellijnstijl.
OfficeHeaderFooterType Geeft het type kop- of voettekst aan.
OfficeLineStyle Vertegenwoordigt de samengestelde lijnstijl van eenOfficeLineFormat .