GroupDocs.Watermark.Contents

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med dokument av alla typer som stöds.

Klasser

Klass Beskrivning
Content Representerar ett innehåll där en vattenstämpel kan placeras.
ContentPart Representerar alla logiska delar av ett innehåll (sida, ram, rubrik eller ett helt innehåll) där vattenstämpel kan placeras.
OfficeImageEffects Representerar effekter som kan appliceras på en bildvattenstämpel för ett kontorsinnehåll.
OfficeImageFillFormat<TWatermarkableImage> Representerar inställningarna för bildfyllningsformat i alla kontorsinnehåll som stöds.
OfficeLineFormat Representerar ett formlinjeformat.
OfficeShapeSettings Representerar inställningar som kan tillämpas på en formvattenstämpel för ett kontorsinnehåll.
OfficeTextEffects Representerar effekter som kan appliceras på en textvattenstämpel för ett kontorsinnehåll.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
OfficeDashStyle Representerar en streckad linjestil.
OfficeHeaderFooterType Identifierar typen av sidhuvud eller sidfot.
OfficeLineStyle Representerar den sammansatta linjestilen för enOfficeLineFormat .