DataFileType

DataFileType class

Definieert gegevensdocumenten. Bevat de volgende bestandstypen: Xml . Json .

[Obsolete("This class will be removed in Conversion.NET 23.3. Please use WebFileType instead.")]
public sealed class DataFileType : FileType

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Description { get; } Bestandstype omschrijving
Extension { get; } De bestandsextensie
Family { get; } De bestandsfamilie
FileFormat { get; } Het bestandsformaat

methoden

Naam Beschrijving
CompareTo(object) Vergelijkt huidige object met andere.
override Equals(Enumeration) Bepaalt of twee objectinstanties gelijk zijn.
override Equals(object) Bepaalt of twee objectinstanties gelijk zijn.
override GetHashCode() Dient als de standaard hash-functie.
override ToString() Tekenreeksweergave

Zie ook