DataFileType

DataFileType class

Definierar datadokument. Inkluderar följande filtyper: Xml . Json .

[Obsolete("This class will be removed in Conversion.NET 23.3. Please use WebFileType instead.")]
public sealed class DataFileType : FileType

Egenskaper

namn Beskrivning
Description { get; } Filtypsbeskrivning
Extension { get; } Filtillägget
Family { get; } Filfamiljen
FileFormat { get; } Filformatet

Metoder

namn Beskrivning
CompareTo(object) Jämför aktuellt objekt med annat.
override Equals(Enumeration) Bestämmer om två objektinstanser är lika.
override Equals(object) Bestämmer om två objektinstanser är lika.
override GetHashCode() Fungerar som standard hash-funktion.
override ToString() Strängrepresentation

Se även