GroupDocs.Merger.Domain.Result

Ad alanı, belge sonuçlarını temsil eden sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
DocumentInfo Belge açıklama özelliklerini tanımlar.
PageInfo Sayfa açıklama özelliklerini tanımlar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IDocumentInfo Belge açıklaması özellikleri için arayüz.
IPageInfo Sayfa açıklaması özellikleri için arayüz.