GroupDocs.Merger.Logging

Ad alanı, günlük tutma davranışını özelleştirmek için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
ConsoleLogger Günlük mesajlarını konsola yazar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
ILogger Günlük kaydı gerçekleştirmek için kullanılan yöntemleri tanımlar.