GroupDocs.Merger.Domain

Ad alanı, belge yapısıyla çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
FileType Dosya türünü temsil eder. Tarafından desteklenen tüm dosya türlerinin listesini elde etmek için yöntemler sağlar.GroupDocs.Birleşme , dosya türünü uzantıya göre algıla vb.