GroupDocs.Merger.Domain.Common

Ad alanı ortak temsilciler sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
CreatePageStream Çıktı sayfası önizleme akışı oluşturmak için yöntemi tanımlayan temsilci.
CreateSplitStream Çıktı bölünmüş akışı oluşturmak için yöntemi tanımlayan temsilci.
Func<TResult> Parametresi olmayan bir yöntemi kapsüller ve belirtilen türde bir değer döndürür.TResult parametre.
Func<T,TResult> Tek parametresi olan bir yöntemi kapsüller ve belirtilen türde bir değer döndürür.TResult parametre.
Func<T1,T2,TResult> İki parametreye sahip bir yöntemi kapsüller ve belirtilen türde bir değer döndürür.TResult parametre.
Func<T1,T2,T3,TResult> Üç parametresi olan bir yöntemi kapsüller ve belirtilen türde bir değer döndürür.TResult parametre.
Func<T1,T2,T3,T4,TResult> Dört parametreye sahip bir yöntemi kapsüller ve belirtilen türde bir değer döndürür.TResult parametre.
ReleasePageStream Çıktı sayfası önizleme akışını yayınlama yöntemini tanımlayan temsilci.
ReleaseSplitStream Çıkış bölünmüş akışını serbest bırakmak için yöntemi tanımlayan temsilci.