GroupDocs.Metadata.Exceptions

Ο χώρος ονομάτων περιέχει ορισμένες συγκεκριμένες εξαιρέσεις που δημιουργούνται από τη βιβλιοθήκη κατά την ανάγνωση και την ενημέρωση του αρχείου.

Τάξεις

Τάξη Περιγραφή
DocumentProtectedException Η εξαίρεση που προκύπτει όταν το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.
GroupDocsMetadataException Αντιπροσωπεύει μια εξαίρεση για συγκεκριμένο προϊόν που απορρίπτεται κατά την επεξεργασία του αρχείου.
InvalidFormatException Η εξαίρεση που δημιουργείται όταν ένα αρχείο έχει μη έγκυρη μορφή.
MetadataValidationException Η εξαίρεση που προκύπτει όταν παρουσιάζονται σφάλματα επικύρωσης κατά την αποθήκευση μεταδεδομένων.
XmpException Η εξαίρεση που γίνεται όταν το XMP έχει μη έγκυρη δομή.