GroupDocs.Metadata.Exceptions

Ad alanı, dosya okuma ve güncelleme sırasında kitaplık tarafından oluşturulan bazı özel istisnalar içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
DocumentProtectedException Belge parola ile korunduğunda ortaya çıkan istisna.
GroupDocsMetadataException Dosya işleme sırasında ortaya çıkan, ürüne özel bir istisnayı temsil eder.
InvalidFormatException Bir dosyanın biçimi geçersiz olduğunda atılan istisna.
MetadataValidationException Meta veri kaydetme sırasında doğrulama hatalarıyla karşılaşıldığında ortaya çıkan istisna.
XmpException XMP geçersiz bir yapıya sahip olduğunda atılan istisna.