GroupDocs.Metadata.Exceptions

Namnutrymmet innehåller några specifika undantag som skapas av biblioteket under filläsning och uppdatering.

Klasser

Klass Beskrivning
DocumentProtectedException Undantaget som skapas när dokumentet är lösenordsskyddat.
GroupDocsMetadataException Representerar ett produktspecifikt undantag som skapas under filbearbetning.
InvalidFormatException Undantaget som skapas när en fil har ett ogiltigt format.
MetadataValidationException Undantaget som uppstår när valideringsfel påträffas under metadatasparandet.
XmpException Undantaget som skapas när XMP har ogiltig struktur.