GroupDocs.Parser.Exceptions

Namnutrymmet tillhandahåller olika undantagsklasser.

Klasser

Klass Beskrivning
CorruptedDocumentException Kastas under dokumentladdning, när dokumentet är skadat.
GroupDocsParserException Representerar de fel som uppstår under programmets körning.
InvalidPasswordException Kastas om ett dokument är krypterat med ett lösenord och lösenordet specificerat när dokumentet öppnas är felaktigt eller saknas.
UnsupportedDocumentFormatException Kastas under dokumentladdning, när dokumentformatet inte känns igen eller inte stöds.