DocumentFormatInstance

DocumentFormatInstance class

Vertegenwoordigt een specifiek formaat van een document. Implementeer deze klasse om uw eigen documenttypes toe te voegen.

public abstract class DocumentFormatInstance

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Password { get; set; } Krijgt of stelt een wachtwoord in voor met een wachtwoord beveiligde documenten.

methoden

Naam Beschrijving
virtual Initialize(DocumentFormatConfiguration, RedactorSettings) Voert initialisatie uit van de instantie van documentformaathandler.
IsRedactionAccepted(RedactionDescription) Controles opIRedactionCallback implementatie en roept deze aan, indien gespecificeerd.
virtual Load(Stream) Laadt het document uit een stream.
virtual PerformBinaryCheck(Stream) Controleert of de gegeven stream een document bevat, ondersteund door deze formaatinstantie.
abstract Save(Stream) Slaat het document op in een stream.

Opmerkingen

Kom meer te weten

Voorbeelden

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u een lege stub kunt maken voor een handler met aangepaste indeling.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u de initialisatiegegevens gebruikt.

public class DummyDocument : DocumentFormatInstance
{   
  public override void Load(Stream output)
  {
    // laad bestandsinhoud
  }

  public override void Save(Stream output)
  {
    // sla wijzigingen op in bestand;
  }
}
public class MyCustomHandler : DocumentFormatInstance
{
  private string MyProperty { get; set; }
  
  // Andere aangepaste code 
  ...

  public override void Initialize(DocumentFormatConfiguration config)
  {
    base.Initialize(config);
    if (config.InitializationData.ContainsKey("MyProperty"))
    {
      MyProperty = config.InitializationData["MyProperty"];
    }
  }
}

// Aangepast formaat aansluiten op GroupDocs.Redaction
var mySettings = new DocumentFormatConfiguration();
mySettings.ExtensionFilter = ".foo";
mySettings.DocumentType = typeof(MyCustomHandler);
mySettings.InitializationData.Add("MyProperty", "bar");
var configuration = RedactorConfiguration.GetInstance();
configuration.AvailableFormats.Add(mySettings);

Zie ook