MetadataCollection

MetadataCollection class

Vertegenwoordigt een woordenboek vanMetadataItem met zijn titel als sleutel.

public class MetadataCollection : Dictionary<string, MetadataItem>

Constructeurs

Naam Beschrijving
MetadataCollection() Initialiseert een nieuw exemplaar van MetadataCollection class.

methoden

Naam Beschrijving
AddRange(MetadataCollection) Voegt een opgegeven verzameling MetadataItem-objecten toe aan deze instantie.

Zie ook