MetadataItem

MetadataItem class

Vertegenwoordigt een metadata-item, gemeenschappelijk voor alle ondersteunde formaten en gebruikt in metadataredacties.

public class MetadataItem : ISerializable

Constructeurs

Naam Beschrijving
MetadataItem() Initialiseert een nieuwe instantie.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
ActualValue { get; } Haalt de tekenreeksrepresentatie op van de waarde van het metadata-item.
Category { get; set; } Haalt een categorie van het metadata-item op of stelt deze in, bijvoorbeeld resource-ID voor een ingesloten resource-metadata-item.
virtual DictionaryKey { get; } Haalt een woordenboeksleutel op voorMetadataCollection , met behulp van de OriginalName en andere gegevens.
Filter { get; set; } Haalt of stelt een waarde in vanMetadataFilters , toegewezen aan dit metadata-item dat wordt gebruikt bij itemfiltratie.
IsCustom { get; set; } Haalt of stelt een waarde in die aangeeft of dit item aangepast is (toegevoegd door de auteurs van het document).
OriginalName { get; set; } Haalt een originele naam van het metadata-item op of stelt deze in, zoals deze wordt weergegeven in het document.
Values { get; set; } Haalt de waarde van het metadata-item op of stelt deze in.

methoden

Naam Beschrijving
virtual CreateClone() Maakt een diepe kloon van de huidige instantie.
virtual GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Retourneert informatie over serialiseerbare eigenschappen.

Zie ook