GroupDocs.Search.Dictionaries

De naamruimte bevat klassen van verschillende woordenboeken.

Klassen

Klas Beschrijving
AliasDictionary Vertegenwoordigt een woordenboek van aliassen.
AliasReplacementPair Vertegenwoordigt een alias/vervangingspaar.
Alphabet Vertegenwoordigt een woordenboek met tekens dat tijdens het indexeren wordt gebruikt om het tekentype te detecteren. Elk teken kan worden behandeld als scheidingsteken, als letter of beide.
CharacterReplacementDictionary Vertegenwoordigt een woordenboek voor het vervangen van tekens dat wordt gebruikt tijdens het indexeringsproces. Tekenvervanging kan bijvoorbeeld worden gebruikt om accenten te verwijderen uit tekens met accenten of om de index hoofdletterongevoelig te maken.
CharacterReplacementPair Vertegenwoordigt een teken/vervangingspaar.
DictionaryBase Vertegenwoordigt de basisklasse voor een woordenboek.
DictionaryRepository Vertegenwoordigt een repository van alle woordenboeken in eenIndex .
EnglishWordFormsProvider Vertegenwoordigt een Engelse aanbieder van woordvormen.
HomophoneDictionary Vertegenwoordigt een woordenboek van heterografische homofonen.
PasswordDictionary Vertegenwoordigt een woordenboek van documentwachtwoorden.
SpellingCorrector Vertegenwoordigt een spellingcorrector voor termen in een zoekopdracht.
StopWordDictionary Vertegenwoordigt een woordenboek met stopwoorden.
SynonymDictionary Vertegenwoordigt een woordenboek van synoniemen.

Interfaces

Koppel Beschrijving
IWordFormsProvider Definieert de interface van een provider van woordvormen.

Opsomming

Opsomming Beschrijving
CharacterType Vertegenwoordigt een type teken, afhankelijk van hoe het moet worden geïndexeerd.