GroupDocs.Search.Exceptions

De naamruimte biedt uitzonderingsklassen.

Klassen

Klas Beschrijving
LicenseRestrictionException De uitzondering die optreedt wanneer een licentiebeperking wordt geactiveerd.