GroupDocs.Search.Dictionaries

Namnutrymmet tillhandahåller klasser av olika ordböcker.

Klasser

Klass Beskrivning
AliasDictionary Representerar en ordbok med alias.
AliasReplacementPair Representerar ett alias/ersättningspar.
Alphabet Representerar en ordbok med tecken som används under indexering för att detektera teckentyp. Varje tecken kan hanteras som avgränsare, som bokstav eller båda.
CharacterReplacementDictionary Representerar en ordbok för teckenersättning som används under indexeringsprocessen. Teckenersättning kan till exempel användas för att ta bort accenter från accenttecken eller för att göra indexokänsligt för skiftlägen.
CharacterReplacementPair Representerar ett tecken/ersättningspar.
DictionaryBase Representerar basklassen för en ordbok.
DictionaryRepository Representerar ett arkiv med alla ordböcker i enIndex .
EnglishWordFormsProvider Representerar en engelsk ordformsleverantör.
HomophoneDictionary Representerar en ordbok över heterografiska homofoner.
PasswordDictionary Representerar en ordbok över dokumentlösenord.
SpellingCorrector Representerar en stavningskorrigerare för termer i en fråga.
StopWordDictionary Representerar en ordbok med stoppord.
SynonymDictionary Representerar en ordbok med synonymer.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IWordFormsProvider Definierar gränssnittet för en ordformsleverantör.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
CharacterType Representerar en typ av ett tecken, beroende på hur det ska indexeras.