GroupDocs.Search.Events

De naamruimte bevat klassen van gebeurtenisargumenten.

Klassen

Klas Beschrijving
BaseIndexEventArgs Vertegenwoordigt de basisklasse van gebeurtenisargumenten.
EventHub Biedt indexgebeurtenissen voor inschrijving.
FileIndexingEventArgs Vertegenwoordigt argumenten voor het begin van een documentindexering.
ImagePreparingEventArgs Vertegenwoordigt argumenten voor de gebeurtenis van een start van het voorbereiden van een afbeelding.
IndexErrorEventArgs Vertegenwoordigt argumenten voor het optreden van een indexfout.
OperationFinishedEventArgs Vertegenwoordigt argumenten voor het geval dat de indexeringsbewerking is voltooid.
OperationProgressEventArgs Vertegenwoordigt argumenten voor het geval dat de voortgang van de indexeringsbewerking wordt bijgewerkt.
PasswordRequiredEventArgs Vertegenwoordigt argumenten voor de gebeurtenis die optreedt wanneer een met een wachtwoord beveiligd document wordt geïndexeerd.
SearchPhaseEventArgs Vertegenwoordigt argumenten voor de zoekfase veranderende gebeurtenissen.

Opsomming

Opsomming Beschrijving
OperationType Vertegenwoordigt een type indexbewerking.
SearchPhase Vertegenwoordigt de zoekfasen.