GroupDocs.Signature.Options.Appearances

De naamruimte biedt klassen voor aanvullende handtekeningverschijningen.

Klassen

Klas Beschrijving
DigitalSignatureAppearance Beschrijft het uiterlijk van de handtekeningregel voor digitale handtekening. Eén handtekeningregel kan worden toegepast voor slechts één digitale handtekening. De handtekeningregel staat altijd op de eerste pagina. Deze functie kan handig zijn voor de bestandsindelingen .docx, .doc, .odt en .xlsx.
ImageAppearance Beschrijft uitgebreide uiterlijkkenmerken voor Image Signature.
PdfDigitalSignatureAppearance Beschrijft het uiterlijk van de digitale handtekening op PDF-documenten.
PdfTextAnnotationAppearance Beschrijft het uiterlijk van een PDF-tekstannotatie-object (titel, onderwerp, inhoud).
PdfTextStickerAppearance Beschrijft het uiterlijk van het stickerobject met PDF-tekstannotatie en het pop-upvenster van de sticker.
SignatureAppearance Vertegenwoordigt het uiterlijk van de handtekening - extra opties voor alternatieve implementaties van ondertekenen op documentpagina.