GroupDocs.Signature.Options.Appearances

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för ytterligare signaturframträdanden.

Klasser

Klass Beskrivning
DigitalSignatureAppearance Beskriver utseendet på signaturlinje för digital signatur. En signaturlinje kan användas för endast en digital signatur. Signaturlinje finns alltid på första sidan. Den här funktionen kan vara användbar för filformaten .docx, .doc, .odt och .xlsx.
ImageAppearance Beskriver utökade utseendefunktioner för Image Signature.
PdfDigitalSignatureAppearance Beskriver utseendet på digital signatur finns på PDF-dokument.
PdfTextAnnotationAppearance Beskriver utseendet på PDF-textanteckningsobjekt (Titel, Ämne, Innehåll).
PdfTextStickerAppearance Beskriver utseendet på PDF-textanteckningsdekalobjekt och popup-fönster för klistermärke.
SignatureAppearance Representerar signaturens utseende - ytterligare alternativ för alternativa implementeringar av sign on document page.