GroupDocs.Signature.Options.Appearances

Ad alanı, ek imza görünümleri için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
DigitalSignatureAppearance Dijital İmza için İmza Satırının görünümünü tanımlar. Bir İmza Satırı yalnızca bir Dijital İmza için uygulanabilir. İmza Satırı her zaman ilk sayfadadır. Bu özellik .docx, .doc, .odt ve .xlsx dosya biçimleri için yararlı olabilir.
ImageAppearance Image Signature için genişletilmiş görünüm özelliklerini açıklar.
PdfDigitalSignatureAppearance PDF belgelerindeki Dijital İmzanın görünümünü açıklar.
PdfTextAnnotationAppearance PDF metin açıklama nesnesinin (Başlık, Konu, İçerik) görünümünü tanımlar.
PdfTextStickerAppearance PDF metin ek açıklama çıkartma nesnesinin görünümünü ve çıkartma açılır penceresini tanımlar.
SignatureAppearance İmza görünümünü temsil eder - belge sayfasında oturum açmanın alternatif uygulamaları için ek seçenekler.