GroupDocs.Signature.Logging

De naamruimte biedt klassen voor logboekdoeleinden.

Klassen

Klas Beschrijving
ConsoleLogger Schrijft logberichten naar het bestand.
FileLogger Schrijft logberichten naar het bestand.

Interfaces

Koppel Beschrijving
ILogger Definieert de methoden die worden gebruikt om logboekregistratie uit te voeren.

Opsomming

Opsomming Beschrijving
LogLevel Geeft de beschikbare logniveautypen aan. Deze opsomming kan worden gebruikt als vlaggen om verschillende mogelijke waarden in te stellen als ingeschakelde bits Voorbeeld: LogLevel.Error | LogLevel.Warning of LogLevel.Error | LogLevel.Trace