GroupDocs.Signature för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
GroupDocs.Signature Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att signera dokument i olika format med stämplar, streckkoder, QR-koder, text, bild, metadata, formulärfält och digitala signaturer.
GroupDocs.Signature.Domain Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med dokumentrepresentation.
GroupDocs.Signature.Domain.Extensions Namnutrymmet tillhandahåller tillägg för signaturutseende och ytterligare funktionalitet.
GroupDocs.Signature.Logging Namnutrymmet tillhandahåller klasser för loggningsändamål.
GroupDocs.Signature.Options Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du laddar, signerar, verifierar, söker och sparar dokument.
GroupDocs.Signature.Options.Appearances Namnutrymmet tillhandahåller klasser för ytterligare signaturframträdanden.