GroupDocs.Signature.Logging

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för loggningsändamål.

Klasser

Klass Beskrivning
ConsoleLogger Skriver loggmeddelanden till filen.
FileLogger Skriver loggmeddelanden till filen.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
ILogger Definierar metoderna som används för att utföra loggning.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
LogLevel Anger tillgängliga loggnivåtyper. Denna uppräkning kan användas som flaggor för att ställa in flera möjliga värden som aktiverade bits Exempel: LogLevel.Error | LogLevel.Warning eller LogLevel.Error | LogLevel.Trace