GroupDocs.Signature

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att signera dokument i olika format med stämplar, streckkoder, QR-koder, text, bild, metadata, formulärfält och digitala signaturer.

Klasser

Klass Beskrivning
GroupDocsSignatureException Representerar de allmänna fel som uppstår under dokumentbehandling.
IncorrectPasswordException Undantaget som kastas när det angivna lösenordet är felaktigt.
License Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten. Läs mer om licensieringhär .
Metered Tillhandahåller metoder för tillämpningUppmätt licens.
PasswordRequiredException Undantaget som skapas när lösenord krävs för att ladda dokumentet.
ProcessCompleteEventArgs Tillhandahåller data om fullständig händelse av signering, verifiering och sökprocesser.
ProcessCompleteEventHandler Representerar en metodombud som kommer att hantera processer för fullständiga händelser för signering, verifiering och sökning.
ProcessEventArgs Tillhandahåller data för olika händelser av signatur-, verifierings- och sökprocesser.
ProcessProgressEventArgs Tillhandahåller data för OnProgress-händelser för signering, verifiering och sökprocesser.
ProcessProgressEventHandler Representerar en metodombud som kommer att hantera processer för förloppshändelser för signering, verifiering och sökning.
ProcessStartEventArgs Tillhandahåller data för Start-händelsen för signering, verifiering och sökprocess
ProcessStartEventHandler Representerar en metodombud som kommer att hantera processer vid starthändelser för signering, verifiering och sökning.
Signature Representerar huvudklass som styr dokumentsigneringsprocessen.
SignatureSettings Definierar inställningar för anpassningSignature beteende.