GroupDocs.Signature.Logging

Ad alanı, günlük tutma amaçları için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
ConsoleLogger Dosyaya günlük mesajları yazar.
FileLogger Dosyaya günlük mesajları yazar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
ILogger Günlük kaydı gerçekleştirmek için kullanılan yöntemleri tanımlar.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
LogLevel Kullanılabilir Günlük Düzeyi türlerini belirtir. Bu numaralandırma, birkaç olası değeri etkin olarak ayarlamak için işaretler olarak kullanılabilir bits Örnek: LogLevel.Error | LogLevel.Warning veya LogLevel.Error | LogLevel.Trace