SignatureSettings

SignatureSettings class

Özelleştirme için ayarları tanımlarSignature davranış.

public class SignatureSettings

yapıcılar

İsim Tanım
SignatureSettings() Varsayılan SignatureSettings örneğini varsayılan değerlerle oluşturur.
SignatureSettings(ILogger) Logger uygulamasıyla varsayılan SignatureSettings örneğini oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
DefaultCulture { get; set; } Belge işleme sırasında kullanılacak varsayılan kültürü alır veya ayarlar. Varsayılan değer “en-US” şeklindedir.
IncludeStandardMetadataSignatures { get; set; } Yazar, Sahip, belge oluşturma tarihi, değiştirilme tarihi vb. gibi katıştırılmış standart belge meta veri imzalarını Meta Veri Listesine eklemek için bayrağı alır veya ayarlar. Bu bayrak yanlış olarak ayarlanırsa (varsayılan olarak) GetDocumentInfo bu meta verileri içermez imzalar. Bu bayrak doğru olarak ayarlandığında, belge bilgileri bu standart meta veri imzalarını içerecektir.
Logger { get; } Günlük kaydı için kullanılan kaydedici uygulaması (Hatalar, Uyarılar, İzler).ILogger .
LogLevel { get; set; } Mesajları sınırlamak için günlüğe kaydetme düzeyi (Tümü, İzler, Uyarılar, Hatalar).LogLevel . varsayılan olarak Tüm seviye tipi ayarlanmıştır.
SaveDocumentOnEmptyDelete { get; set; } Delete yönteminde kaldırılacak etkilenmiş imza olmadığında kaynak belgeyi yeniden kaydetmek için işaret alır veya ayarlar. Silme yönteminde kaldırılacak imza yok. Bu düz ayar yanlış olarak ayarlandığında kaynak belge hiç değiştirilmeyecek.
SaveDocumentOnEmptyUpdate { get; set; } Güncelleme yönteminin güncellenecek imzası olmadığında kaynak belgeyi yeniden kaydetmek için işaret alır veya ayarlar. Bu işaret doğru olarak ayarlanırsa (varsayılan olarak) belge, Güncelle olmasa bile ilgili geçmiş işlem günlüğüyle (tarih ve işlem türü) kaydedilecektir. yöntemin güncellenecek imzası yok. Bu düz ayar yanlış olarak ayarlandığında kaynak belge hiç değiştirilmeyecek.
ShowDeletedSignaturesInfo { get; set; } Belge Bilgileri sonucuna silinen imzaları içeren işareti alır veya ayarlar. Her İmzaBaseSignature Silinmiş bayrağı varDeleted silinip silinmediğini tespit etmek için.

Ayrıca bakınız