ProcessCompleteEventArgs

ProcessCompleteEventArgs class

İmzalama, doğrulama ve arama işlemlerinin tamamı hakkında veri sağlar.

public class ProcessCompleteEventArgs : ProcessEventArgs

Özellikleri

İsim Tanım
Canceled { get; } İşlemin iptal edilip edilmediğini gösterir.
Completed { get; set; } İşlemin tamamlandığı zaman işaretini temsil eder.
Status { get; set; } Geçerli işlem durumunu gösterir.
Ticks { get; set; } İşlem Başlatma olayından bu yana harcanan süreyi milisaniye cinsinden temsil eder.
TotalSignatures { get; set; } İşlenen imzaların toplam miktarını temsil eder.

Ayrıca bakınız