SearchOption

SearchOption enumeration

Καθορίζει εάν θα γίνει αναζήτηση στον τρέχοντα φάκελο ή στον τρέχοντα φάκελο και σε όλους τους υποφακέλους.

public enum SearchOption

Αξίες

Ονομα αξία Περιγραφή
TopFolderOnly 0 Περιλαμβάνει μόνο τον τρέχοντα φάκελο σε μια αναζήτηση.
AllFolders 1 Περιλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο και όλους τους υποφακέλους σε μια αναζήτηση.

Δείτε επίσης