SearchOption

SearchOption enumeration

Geeft aan of de huidige map of de huidige map en alle submappen moeten worden doorzocht.

public enum SearchOption

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
TopFolderOnly 0 Neemt alleen de huidige map op in een zoekopdracht.
AllFolders 1 Bevat de huidige map en alle submappen in een zoekopdracht.

Zie ook