SearchOption

SearchOption enumeration

Anger om den aktuella mappen eller den aktuella mappen och alla undermappar ska sökas.

public enum SearchOption

Värderingar

namn Värde Beskrivning
TopFolderOnly 0 Inkluderar endast den aktuella mappen i en sökning.
AllFolders 1 Inkluderar den aktuella mappen och alla undermappar i en sökning.

Se även