SearchOption

SearchOption enumeration

Geçerli klasörün mü yoksa geçerli klasör ve tüm alt klasörlerin mi aranacağını belirtir.

public enum SearchOption

değerler

İsim Değer Tanım
TopFolderOnly 0 Aramaya yalnızca geçerli klasörü dahil eder.
AllFolders 1 Geçerli klasörü ve tüm alt klasörleri aramaya dahil eder.

Ayrıca bakınız