IResourceStreamFactory

IResourceStreamFactory interface

Definierar metoderna som krävs för att skapa resurs-URL, instansiera och släppa ut HTML-resursström.

public interface IResourceStreamFactory

Metoder

namn Beskrivning
CreateResourceStream(int, Resource) Skapar strömmen som används för att skriva ut HTML-resursdata.
CreateResourceUrl(int, Resource) Skapar URL:en för HTML-resursen.
ReleaseResourceStream(int, Resource, Stream) Frigör strömmen skapad avCreateResourceStream metod.

Se även